Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh P

12 tháng 5 2023 08:24

câu hỏi

K biết làm

K biết làm 

alt

6

2


Bình A

13 tháng 5 2023 08:16

<p>= 4-2-1/3</p><p>=2-1/3</p><p>= 5/3</p><p>&nbsp;</p>

= 4-2-1/3

=2-1/3

= 5/3

 

Cao K

13 tháng 5 2023 08:24

<p>11</p><p>&nbsp;</p>

11

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)