Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

25 tháng 10 2022 14:17

câu hỏi

Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion. (UP)

Jonah had obviously made an effort to put on smart clothes for the occasion. (UP)


12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; Jonah had obviously made an effort to dress up smart clothes for the occasion.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> Jonah had obviously made an effort to dress up smart clothes for the occasion.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:21

Được xác nhận

Xin chào em Thảo P, Đây là bài tập thuộc Anh 10 Bài giải chi tiết : Jonah had obviously made an effort to dress up smart clothes for the occasion. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ ... said than done

2

Được xác nhận