Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 12 2022 15:39

câu hỏi

jfbdjd js sjs s

jfbdjd js sjs s

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:12

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần kim loại kiềm Bài giải chi tiết: Ta có: nCa = 1mol nCa(OH)2 = 1mol nH2 = 1mol Ca + H2O -> Ca(OH)2 + H2 mH2O = 1.18=18g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 1,5 mol nguyên tử Al.

1

Được xác nhận