Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

11 tháng 10 2022 09:27

câu hỏi

Jet lag causes problems with our .... clock. biological botanical natural rhythmical

Jet lag causes problems with our .... clock.

biological  botanical  natural  rhythmical


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 09:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn biological (thuộc sinh học)</p><p>" Jet lag gây ra những vấn đề xáo trộng với đồng hồ sinh học của chúng ta"</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn biological (thuộc sinh học)

" Jet lag gây ra những vấn đề xáo trộng với đồng hồ sinh học của chúng ta"

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what are the characteristics of poetry

15

Lihat jawaban (2)