Square root
VBT
Calculator
magnet

Fgg F

03 tháng 1 2023 10:57

câu hỏi

Jane is making _____ cake for her birthday. A. a B. an C. the D.some

Jane is making _____ cake for her birthday.

A. a B. an C. the D.some
 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 11:44

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần giới từ Bài giải chi tiết: Cake là danh từ, đứng trước nó là "a" Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

9

Được xác nhận