Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà L

02 tháng 2 2021 14:59

câu hỏi

IV. Rewrite the sentences , using “ used to+V” and How far..................? 1. He isn’t poor any more -> He ............................................................................................... 2.  They often went to school late. -> They.............................................................................. 3.  We didn’t use to play games. -> We.................................................................................... 4.  There aren’t any many tall trees near my house. -> There.................................................... 5.  It’s about 5 kms from my house to the zoo. -> How far...........................................................? 6.  How far is it from Hue to Ha Noi? -> What..............................................................................?


13

2


M. Ngọc

03 tháng 2 2021 07:44

IV. Rewrite the sentences , using “ used to+V” and How far..................? 1. He isn’t poor any more -> He used to be poor. 2. They often went to school late. -> They used to go to school late. 3. We didn’t use to play games. -> ( câu đã dùng cấu trúc "used to' ở thể phủ định) 4. There aren’t any many tall trees near my house. ( câu ở thể hiện tại, ko thể hiện tình trạng, trạng thái trong quá khứ, nên không thể dùng 'used to' để viết lại câu) 5. It’s about 5 kms from my house to the zoo. -> How far is it from your house to the zoo? 6. How far is it from Hue to Ha Noi? -> ( câu đã dùng cấu trúc "how far") Em tham khảo nhé! Chúc em có những trải nghiệm học tập tốt cùng Kienguru!

Hà L

04 tháng 2 2021 10:13

Thank you, Ms. Mang Ngoc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where is Hoa from

8

Lihat jawaban (1)

I go to the English club ( often )

2

Được xác nhận