Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuc N

27 tháng 12 2019 14:22

câu hỏi

iuuuu😋😋


0

1


Lê X

13 tháng 4 2020 04:07

😂😂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con lắc lò xo có m=400g,k=40N/m.Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 4cm rồi thả nhẹ .Cơ năng của con lắc là

6

Lihat jawaban (2)