Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ L

05 tháng 9 2022 15:46

câu hỏi

Its time you pulled your socks up and started working seriously. Your final exams are coming. (cụm pulled your socks up). Tìm từ trái nghĩa A. got furious B. lost confidence C. studies harder D. became lazy


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

05 tháng 9 2022 16:02

Được xác nhận

Xin chào em Vũ L, Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tìm từ trái nghĩa. Bài giải chi tiết: - pull one's socks up: to make an effort to improve your work or behaviour because it is not good enough (cố gắng cải thiện phong độ, hiệu suất, công việc) - Đáp án cần chọn: D. became lazy (trở nên lười biếng) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển sang câu bị động We should clean our teeth twice a day.

12

Được xác nhận