Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

19 tháng 2 2023 14:21

câu hỏi

It(not rain) ...................in the dry season

It(not rain) ...................in the dry season

alt

5

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 3 2023 06:58

<p>Chào em Lê H,</p><p>Đây là dạng bài chia động từ theo đúng thì.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì trong bài có cụm "dry season" tức mùa khô, nghĩa là đây là một dạng câu nói về sự thật hiển nhiên, ta dùng thì hiện tại đơn.</p><p>&nbsp;</p><p>-&gt; It does not rain in the dry season.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Lê H,

Đây là dạng bài chia động từ theo đúng thì.

 

Bài giải chi tiết:

Vì trong bài có cụm "dry season" tức mùa khô, nghĩa là đây là một dạng câu nói về sự thật hiển nhiên, ta dùng thì hiện tại đơn.

 

-> It does not rain in the dry season.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

If the bike didn’t break down, I would ride it. Were ………………………………………………………….

13

Được xác nhận