Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị K

04 tháng 4 2022 15:50

câu hỏi

It is too dark so I can't continue reading I can't go viết thành câu gì ạ


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 14:56

Được xác nhận

Xin chào em Thị K Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: I can't go on reading because it's too dark. nên sửa thành keep on going sẽ hợp lí hơn e nha ! Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Thương P

13 tháng 4 2022 16:44

I can't go on reading because it's too dark.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm và sửa lỗi sai 1. If her was you, he couldn't be have like that 2.If Peter had gone to bed early, he would have gone to school late 3.It was not until 1915 that the cinema became an industry 4.It was not until 1990 that she buy the car

8

Được xác nhận