Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh V

16 tháng 10 2022 02:49

câu hỏi

It is not neccessary for you translate that sentence into Vietnamese (not have to)

It is not neccessary for you translate that sentence into Vietnamese (not have to)


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:31

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Đinh V,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>You don't have to translate that sentence into Vietnamese.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Đinh V,

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết:

You don't have to translate that sentence into Vietnamese.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I last read a book on September 20th. (since)

6

Được xác nhận