Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 21:17

câu hỏi

It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh. It takes..............

It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.

It takes..............


18

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 21:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; It takes three hours to drive from Hanoi to Namdinh.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

-> It takes three hours to drive from Hanoi to Namdinh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Thu L

28 tháng 10 2022 13:38

Được xác nhận

<p>It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.</p><p>It takes three hours to drive from Hanoi to Namdinh.</p>

It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.

It takes three hours to drive from Hanoi to Namdinh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có chương trình cũ về môn Tiếng anh không ạ

10

Lihat jawaban (1)