Square root
VBT
Calculator
magnet

Giap P

05 tháng 10 2022 13:42

câu hỏi

It (be) .......a pity if she married Fred

It (be) .......a pity if she married Fred


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 13:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Giap P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, bài chia động từ</p><p>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>It <strong>would be </strong>a pity if she married Fred.</p><p>Đây là dạng câu điều kiện loại 2: Mệnh đề điều kiện chia động từ ở thì quá khứ, mệnh đề chính có dạng would/could do sth&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Giap P

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, bài chia động từ

Lời giải chi tiết như sau: 

It would be a pity if she married Fred.

Đây là dạng câu điều kiện loại 2: Mệnh đề điều kiện chia động từ ở thì quá khứ, mệnh đề chính có dạng would/could do sth 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời giúp em với ạ

6

Được xác nhận