Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 16:22

câu hỏi

in .... shakes be in two .... about something be ... two ... about something one in the ... for someone a ... one for sth back to ... one time and tide ... for no man out ... this world Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

in .... shakes

be in two .... about something

be ... two ... about something

one in the ... for someone

a ... one for sth

back to ... one

time and tide ... for no man

out ... this world

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ
 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 16:26

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>in two shakes: một loáng là xong, rất sớm</p><p>Ví dụ: I'll be there in two shakes.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

in two shakes: một loáng là xong, rất sớm

Ví dụ: I'll be there in two shakes.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I last read a book on September 20th. (since)

6

Được xác nhận