Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng N

14 tháng 8 2022 12:22

câu hỏi

in / in/ city/ better/ the/ is/ in/than / country/ convenient / than / is


7

1


Mkt I

15 tháng 8 2022 04:02

The city is convenient than in the country The city is better than in the country

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

SIMPLE PAST and USED TO

5

Được xác nhận