Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

19 tháng 12 2019 09:22

câu hỏi

II. Give the correct form of the word in bracket: 1. He cut himself (bad) when he prepared the meal. - 2. It was (fortunately) that he couldn't speak English. -


1

1


N. Đức

25 tháng 12 2019 10:33

1. Badly 2. Unfortunate Câu 1 chúng ta cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ cut. Trạng từ của bad là badly Câu 2 chúng ta cần một tính từ đi sau động từ to be (was). Về nghĩa, câu này có ý "thật không may là anh ta không thể nói tiếng Anh". Do đó tính từ phù hợp phải là unfortunate. Chúc em học tốt nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

check out nghĩa và cách đọc

7

Lihat jawaban (1)