Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

14 tháng 7 2021 10:03

câu hỏi

If you (use) reusable bags instead of plastic ones, you (save) the environment


21

1


Nguyenphuongthao N

15 tháng 7 2021 15:07

use và will save

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)