Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

19 tháng 10 2022 04:30

câu hỏi

If you continue to make the same mistakes, you will pay the ... later in his life. fee fine price cost

If you continue to make the same mistakes, you will pay the ... later in his life.

fee fine price cost


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 04:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn price (giá)</p><p>"Nếu bạn tiếp tục phạm lỗi như vậy thì sau này bạn sẽ trả giá cho điều đó "</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn price (giá)

"Nếu bạn tiếp tục phạm lỗi như vậy thì sau này bạn sẽ trả giá cho điều đó "

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what are the characteristics of poetry

15

Lihat jawaban (2)