Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy T

28 tháng 4 2022 07:49

câu hỏi

if they build an airport here , it (be) .............very noisy


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Duy T,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- If they build an airport here, it <u>will be </u>very noisy.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Duy T,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- If they build an airport here, it will be very noisy.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

TRƯƠNG G

29 tháng 4 2022 03:23

is nha

SADBOY S

30 tháng 4 2022 05:20

is nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi mình người mới

7

Lihat jawaban (2)