Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyen P

07 tháng 9 2022 09:34

câu hỏi

If I ____ you, I would spend more time with the children. A. would be B. were C. will be D. am

If I ____ you, I would spend more time with the children.

A. would be

B. were

C. will be

D. am


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 09:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Uyen P,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về câu điều kiện loại 2.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Công thức: If + S + V2/ed, S + would/could + V1&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; If + S + didn't + V1, S + would/could + V1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; If + S + were (not) ..., S + would/could + V1</p><p>- Đáp án: B. were</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Uyen P,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về câu điều kiện loại 2.

Bài giải chi tiết:

- Công thức: If + S + V2/ed, S + would/could + V1 

                          If + S + didn't + V1, S + would/could + V1

                          If + S + were (not) ..., S + would/could + V1

- Đáp án: B. were

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)