Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

I. Phần trắc nghiệm. (3,5 điểm) Khoanh tròn vào chũ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Chữ số 8 trong số thập phân 37,5689 có giá trị là:


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số, Bài Số thập phân</p><p>Bài giải chi tiết : Chữ số 8 trong số thập phân 37,5689 có giá trị là:</p><p>8/1000</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số, Bài Số thập phân

Bài giải chi tiết : Chữ số 8 trong số thập phân 37,5689 có giá trị là:

8/1000

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận