Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh N

21 tháng 10 2022 05:29

câu hỏi

I(not play)... football now.Im tired

I(not play)... football now.Im tired


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Oanh N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>- I <strong>am not playing</strong> football now. I'm tired. &nbsp;(<strong>now: dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn</strong>)&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Oanh N, 

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ. 

Bài giải chi tiết : 

- I am not playing football now. I'm tired.  (now: dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Reported speech She said to me “What time does the bank close?”

34

Được xác nhận