Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

11 tháng 10 2022 09:20

câu hỏi

I need a good explanation of all the costs .... in building this new house. affected involved concerned implied

I need a good explanation of all the costs .... in building this new house.

affected  involved  concerned  implied


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 09:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn involved (dính líu, liên quan)</p><p>"Tôi cần một giải thích hợp lý về tất cả chi phí liên quan đến việc xây ngôi nhà mới này"</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn involved (dính líu, liên quan)

"Tôi cần một giải thích hợp lý về tất cả chi phí liên quan đến việc xây ngôi nhà mới này"

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how are you

15

Lihat jawaban (3)