Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

09 tháng 10 2022 03:50

câu hỏi

I'm sure that he is on the level because he always tells the truth and never deceives other people. honest dishonest talented intelligent Chọn từ "closest"

I'm sure that he is on the level because he always tells the truth and never deceives other people.

honest

dishonest 

talented

intelligent

Chọn từ "closest"


 


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 03:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn honest</p><p>on the level: thật thà, lương thiện</p><p>Dịch: Tôi chắc chắn ppng ấy thật thà vì ông luôn nói sự thật và không bao giờ lừa dối ai.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn honest

on the level: thật thà, lương thiện

Dịch: Tôi chắc chắn ppng ấy thật thà vì ông luôn nói sự thật và không bao giờ lừa dối ai.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận