Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

29 tháng 9 2021 11:55

câu hỏi

I'm busy right now.I............(prepare) dinner


86

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 17:09

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn P, Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại tiếp diễn. Bài giải chi tiết: - Công thức: S + am/is/are + VING + ... - Dấu hiệu: now, right now, at the moment, at this time,... - Đáp án: I'm busy right now. I am preparing dinner. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Phượng L

29 tháng 9 2021 12:46

l'm busy right now .l prepared dinner

NGUYỄN T

02 tháng 10 2021 01:19

preparing vì dhnb httd: right now

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận