Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 21:16

câu hỏi

I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City. I haven't seen............

I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

I haven't seen............


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 21:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; I haven't seen Bob since I was in Ho Chi Minh City.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

-> I haven't seen Bob since I was in Ho Chi Minh City.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Thu L

28 tháng 10 2022 13:39

Được xác nhận

<p>I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.</p><p>I haven't seen <i><strong>Bob since I was in Ho Chi Minh City</strong></i></p><p>&nbsp;</p>

I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

I haven't seen Bob since I was in Ho Chi Minh City

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận