Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

I hope that I (have) money to buy a new house


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>I hope that I have money to buy a new house. (hope + MĐ thì hiện tại đơn)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ

Bài giải chi tiết :

I hope that I have money to buy a new house. (hope + MĐ thì hiện tại đơn)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms have sb/sth .. mind

3

Được xác nhận