Square root
VBT
Calculator
magnet

Lành Đ

04 tháng 10 2022 11:22

câu hỏi

I help , please

alt

4

2


Đoán Đ

07 tháng 10 2022 16:01

<p>Nước Việt Nam chúng ta đã đẹp , quê hương chúng ta đã đẹp :" đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi". Dưới vầng Trăng sáng ấy em cảm thấy đất nước ta lại càng đẹp hơn.</p>

Nước Việt Nam chúng ta đã đẹp , quê hương chúng ta đã đẹp :" đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi". Dưới vầng Trăng sáng ấy em cảm thấy đất nước ta lại càng đẹp hơn.

Vuu H

24 tháng 10 2022 14:15

<p>“Trăng ơi, có nơi nào Sáng hơn đất nước em. Đó là niềm tự hào và tình yêu đất nước quê hương. “Trăng ơi... từ đâu đến? là một bài thơ đẹp và hay. Giọng thơ nhẹ nhàng thanh tao; tình yêu trăng chan hòa dào dạt với tình yêu đất nước, quê hương. Lời thơ trong sáng, hình tượng đẹp và mới lạ. Trăng đã trở thành một phần nhỏ trong tâm hồn của tuổi thơ mỗi người.</p>

“Trăng ơi, có nơi nào Sáng hơn đất nước em. Đó là niềm tự hào và tình yêu đất nước quê hương. “Trăng ơi... từ đâu đến? là một bài thơ đẹp và hay. Giọng thơ nhẹ nhàng thanh tao; tình yêu trăng chan hòa dào dạt với tình yêu đất nước, quê hương. Lời thơ trong sáng, hình tượng đẹp và mới lạ. Trăng đã trở thành một phần nhỏ trong tâm hồn của tuổi thơ mỗi người.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người thi thố thế nào rồi 🤭.

19

Lihat jawaban (9)

I didnt go to school yesterday, because I

4

Được xác nhận