Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

23 tháng 7 2022 06:15

câu hỏi

I haven't seen him for 8 days. =}The last.........................................................


37

3

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 13:17

Được xác nhận

Xin chào em Phạm Q Đây là một bài tập thuộc dạng bài chuyển câu Bài giải chi tiết: I haven't seen him for 8 days. =}The last time i ever saw him was 8 days ago. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Nguyễn N

23 tháng 7 2022 08:21

The last time i saw him was 8 days ago

Linh N

25 tháng 7 2022 02:17

The last time i saw him was 8 days ago

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)