Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

15 tháng 4 2020 09:38

câu hỏi

I (go) to university if I (be) awarded the scholarship.


1

1


Nguyễn T

04 tháng 8 2020 03:58

would go/ were

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1.a.pull b. erupt c.trust d. thunder e. yunkyard

0

Lihat jawaban (1)