Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi D

07 tháng 12 2022 10:28

câu hỏi

I find it______________for me to answer her question (DIFFICULTY)

I find it______________for me to answer her question (DIFFICULTY)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 14:55

Được xác nhận

Chào em, Bài này yêu cầu mình chia dạng của từ đã cho sẵn Đáp án: difficult Vì trong câu có từ find, khi ta gặp từ find ta sẽ có cấu trúc như sau: "find + something + adjective", nghĩa là cảm thấy một thứ gì đó (adjective). Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)