Square root
VBT
Calculator
magnet

Mễ X

04 tháng 10 2022 13:23

câu hỏi

i fell in love with Lily at first sight because she was so beautiful(such...that)

alt

23

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 13:28

Được xác nhận

<p>Chào em Mễ X,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc anh văn</p><p>&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>Lily was such a beautiful girl that I fell in love with her at first sight.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Chào em Mễ X, 

 

Đây là câu hỏi thuộc anh văn

 

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

Lily was such a beautiful girl that I fell in love with her at first sight.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Cảm ơn em

 

 

 

 

 

 


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận