Square root
VBT
Calculator
magnet

Chính P

18 tháng 3 2020 09:09

câu hỏi

i drive........... than my husband( carefully)


4

1


X. Quynh

20 tháng 3 2020 07:13

Hi Phương! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. I drive more carefully than my husband. (Tôi lái xe cẩn thận hơn chồng của tôi.)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chia động từ trong ngoặc cho câu If your immunity is weak, you might (contract) a disease easily.

18

Lihat jawaban (2)