Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

12 tháng 10 2022 10:29

câu hỏi

I do not see eye to eye with you in this matter. have the same eýeight give a right decision have the same opinion obtain suitable punishment

I do not see eye to eye with you in this matter.

have the same eýeight

give a right decision

have the same opinion 

obtain suitable punishment

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 10:34

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 10</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p><strong>Chọn have the same opinion&nbsp;</strong></p><p><strong>have the same opinion&nbsp;- see eye to eye: có cùng quan điểm</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 10

Bài giải chi tiết:

Chọn have the same opinion 

have the same opinion - see eye to eye: có cùng quan điểm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Bảo G

14 tháng 10 2022 05:26

THANK YOU

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận