Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 9 2022 03:00

câu hỏi

I didnt go to school yesterday, because I

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 03:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng trắc nghiệm</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc dạng trắc nghiệm

Bài giải chi tiết :  

Chọn B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 12:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- have a stomachache: đau bụng</p><p>- Nhưng vì câu này đề bài cho ở thì Quá khứ đơn "yesterday", nên have phải chuyển thành had</p><p>=&gt; Đáp án cần chọn: <strong>B. had</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

- have a stomachache: đau bụng

- Nhưng vì câu này đề bài cho ở thì Quá khứ đơn "yesterday", nên have phải chuyển thành had

=> Đáp án cần chọn: B. had

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với mai em có bài kiểu tra nhưng không biết làm thì quá khứ đơn ạ

1

Được xác nhận