Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

26 tháng 10 2022 16:40

câu hỏi

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -> I didn't realize how late it was and I went

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight.

-> I didn't realize how late it was and I went


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 16:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; I didn't realize how late it was and I went <i><strong>on studying til after midnight</strong></i>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> I didn't realize how late it was and I went on studying til after midnight.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận