Square root
VBT
Calculator
magnet

Hạ Đ

08 tháng 2 2021 06:25

câu hỏi

I can't (reach) him by home. a.arrive at. b. achieve. c.contact d.come to


12

1


T. Thi

17 tháng 2 2021 07:37

Chào em, trước hết đề em gõ bị sai một chút. "by home" phải sửa lại thành "by phone" thì câu mới có nghĩa đúng. => I can't (reach) him by phone. Cụm "reach him by phone" có nghĩa là liên lạc với anh ta qua điện thoại, nên đáp án đúng là C. Chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ví dụ nếu như mình bị mất gốc tiếng anh thì mình phải làm như nào

2

Lihat jawaban (1)