Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

14 tháng 8 2022 11:24

câu hỏi

i can't fasten my jeans-I'll have to....


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:36

Được xác nhận

Xin chào em Trịnh T, Bài giải chi tiết: câu đúng phải là : i can't button up my jeans so I'll have to... wear another pants Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận