Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi C

14 tháng 9 2021 10:11

câu hỏi

I........ at a bank A. work B. works C. working


12

3


Phùng M

03 tháng 10 2021 00:57

Câu trả lời là'I work at a bank"

Sơrry S

16 tháng 9 2021 05:44

chọn A nhá

Trúc T

20 tháng 9 2021 03:07

aaaaaaaaaaaaaaaa.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề cương ôn tập

0

Lihat jawaban (1)