Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen P

07 tháng 1 2023 11:56

câu hỏi

How /you/doing/are

How /you/doing/are

 

 


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:46

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyen P,</p><p>Đây là dạng bài sắp xếp lại thứ tự câu.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Thứ tự đúng là: "How are you doing?"</p><p>Có nghĩa là: Dạo này bạn khỏe không?</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyen P,

Đây là dạng bài sắp xếp lại thứ tự câu.

 

Bài giải chi tiết:

Thứ tự đúng là: "How are you doing?"

Có nghĩa là: Dạo này bạn khỏe không?

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Ngx B

09 tháng 1 2023 12:18

<p>how are you doing?</p><p>&nbsp;</p>

how are you doing?

 

Minh D

17 tháng 1 2023 12:30

<p>How are you doing&nbsp;</p>

How are you doing 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dịch Tôi có 1 cái cặp.

12

Được xác nhận