Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

06 tháng 1 2020 10:20

câu hỏi

how old are you My name is


0

1


M. Ngọc

07 tháng 1 2020 06:44

I'm 9 years old. How old are you?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy sắp xếp các câu sau: name?/my/What Mai/is/This old/How/is/you

26

Lihat jawaban (2)