Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

06 tháng 4 2020 09:43

câu hỏi

how old are you?


0

3


Võ T

06 tháng 4 2020 12:42

I am thirty years old

Hoàng T

06 tháng 4 2020 14:40

I an thirty year old

Hoàng T

06 tháng 4 2020 14:41

dễ mà bạn ,câu hỏi của mấy em lớp 1 mà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

You should do more exercise or take ...... yoga to keep fit.

4

Lihat jawaban (1)

kể các từ bắt đầu bằng chữ "k" Lưu ý : chỉ ghi tiếng anh

13

Được xác nhận