Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 12 2019 12:32

câu hỏi

How old are you?😃😃😃


0

3


Hong N

30 tháng 12 2019 02:46

l`m Ten Years old😋😚☺🤗🤔😐😂🐒🐵🐶🦍🐕🐩🐺🦊🐱🐈🦁🐮🐅🐆🐴🐎🦌🦄🐮🐂🐃🐄🐷🐖🐗🐽🐏🐑🐐🐪🐫🐘🦏🐭🐁🐨🐹🐰🦃🐿🦇🐻🐨🐥🐾🦃🐔🐓🐣🐤🐥🐦🐧🕊🦅🦆

Vũ T

04 tháng 1 2020 03:19

I'm eleven years old 🙂🙃

Khang T

05 tháng 1 2020 05:45

2020 -11 years old 2019 -10 years old

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello ! Do you like watch TV??🤔

0

Lihat jawaban (1)