Square root
VBT
Calculator
magnet

Kieu P

11 tháng 4 2020 03:29

câu hỏi

how old are you ?


1

1


Lionel M

11 tháng 4 2020 04:25

I am 12 years old

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

You should do more exercise or take ...... yoga to keep fit.

4

Lihat jawaban (1)

kể các từ bắt đầu bằng chữ "k" Lưu ý : chỉ ghi tiếng anh

13

Được xác nhận