Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

20 tháng 12 2022 13:09

câu hỏi

how often do you play badminton?

how often do you play badminton?


8

1


Tô L

20 tháng 12 2022 13:42

<p>How often do you play badminton là Bạn có thường xuyên chơi cầu lông không?</p>

How often do you play badminton là Bạn có thường xuyên chơi cầu lông không?

Thư 4

22 tháng 12 2022 12:33

i play badminton 2 times a week

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)