Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều N

04 tháng 5 2021 11:56

câu hỏi

how much the t-shirts


26

8


Lê N

08 tháng 5 2021 14:35

lt is thirty thousand dong

Trường T

10 tháng 5 2021 03:31

it is 60.0000$

Bé_Hổ B

10 tháng 5 2021 06:32

It is sixty thousand dong

Trần T

06 tháng 5 2021 12:40

it's 60.0000đ

Nguyen P

08 tháng 5 2021 09:03

It is thirty thousand dong

Kiều N

06 tháng 5 2021 14:04

thank bạn

X. Quynh

13 tháng 5 2021 07:04

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. How much are the T-shirts? They are one hundred thousand dongs in total. (Những chiếc áo phông giá bao nhiêu? Tổng cộng là một trăm nghìn đồng.)

Nguyen H

20 tháng 5 2021 09:08

It is sixty thousand dong

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

quaesitum

13

Lihat jawaban (1)