Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

20 tháng 5 2021 11:58

câu hỏi

how many


8

1


M. Ngọc

24 tháng 5 2021 09:28

Hi em, how many nghĩa là 'bao nhiêu (cái) nhé'

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hi you

11

Lihat jawaban (3)