Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 2 2020 05:38

câu hỏi

How many rooms is your house


0

6


Quang T

24 tháng 2 2020 07:35

How many rooms are there in your house? Hay là How many rooms in your house?

Quang T

24 tháng 2 2020 07:34

Câu hỏi sai r

Đoan Đ

25 tháng 2 2020 11:27

there are six

Joy J

26 tháng 2 2020 15:32

There are seven rooms in my house

Đinh H

27 tháng 2 2020 11:29

There are six room in my house

NGUYỄN N

28 tháng 2 2020 13:21

There are 12 room

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)