Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng S

06 tháng 4 2020 13:05

câu hỏi

how many people in your family


34

29


Hồ T

07 tháng 4 2020 02:44

five people in your family

OG_ H

29 tháng 7 2020 05:03

I have five people in the family

Hồng N

07 tháng 4 2020 04:54

there are seven people

Đặng S

10 tháng 4 2020 02:39

đúng rồi

Công C

09 tháng 4 2020 13:34

my family is four people

Công C

09 tháng 4 2020 13:35

how many people in the family?

Nguyễn P

10 tháng 4 2020 02:32

What the geo ?

Nguyễn P

10 tháng 4 2020 02:32

Lê T

07 tháng 8 2020 05:20

There are 6 people in my family. They are my grandma, grandfa, parents, sister and me

Lê T

07 tháng 8 2020 05:23

For là dùng cho từ forty, forty-one...Đến forty-nine nha Baouyen

Lộc L

11 tháng 8 2020 13:48

🖕🏿🖕🏿🖕🏾🖕🏽🖕🏼🖕🏻🖕🏻🖕🏼🖕🏽🖕🏾🖕🏾🖕🏻🖕🏻🖕🏻

Khoa H

13 tháng 12 2020 01:57

hay hâhahahaaha

Nguyenthibaongan N

07 tháng 4 2020 04:05

three people.

CHUYÊN C

09 tháng 4 2020 02:43

four people

Nguyễn Đ

09 tháng 4 2020 03:30

there four people's

Cao T

10 tháng 4 2020 01:36

four people

Baouyen B

10 tháng 4 2020 03:52

For

Đặng S

12 tháng 4 2020 16:03

bạn ơi,câu trả lời của bạn hơi sai chính tả một chút nhé.Số bốn trong Tiếng Anh là four chứ không phải for.

Đỗ P

10 tháng 4 2020 15:13

six people

Phan P

13 tháng 4 2020 11:19

eight people

Tran H

14 tháng 4 2020 07:09

four people

Team _

04 tháng 7 2020 15:38

There are 6 people in my family

An B

13 tháng 7 2020 13:16

fifteen people 😅😅

An B

14 tháng 7 2020 08:22

hơi nhiều thì phải hihi😅😅😅😅

Lộc L

11 tháng 8 2020 13:48

dellllll fick 🖕🖕🏻🖕🏼🖕🏽🖕🏾🖕🏿🖕🏾🖕🏽🖕🏼🖕🏻🖕🖕🏻🖕🏼🖕🏽🖕🏾🖕🏿🖕🏾🖕🏽🖕🏼🖕🏻🖕

La Q

21 tháng 8 2020 01:52

It’s 3 people in the house

Bùi Đ

22 tháng 8 2020 04:06

3 people

An B

31 tháng 8 2020 13:36

5 people

VSProbi V

16 tháng 9 2020 15:01

6 people

TRAN H

13 tháng 10 2020 15:18

4 people

Lam L

16 tháng 10 2020 13:38

5people

Châu T

28 tháng 11 2020 04:48

4 people

ThiệnPhước T

07 tháng 12 2020 10:24

five peoples

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vhj😘🧐😏😏😗😛😛😏

17

Lihat jawaban (3)