Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

28 tháng 12 2019 14:14

câu hỏi

how many lesson do you have today?


0

5


Le N

28 tháng 12 2019 16:06

I have four lesson today.

Trần T

30 tháng 12 2019 10:43

I have four

Nguyen B

31 tháng 12 2019 12:46

l have for subjects

Vũ T

04 tháng 1 2020 03:18

I have five

Phan L

15 tháng 2 2020 02:59

Today,I have five lessons

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What ‘ your address ?

6

Lihat jawaban (2)